Opstookprotocol gietvloeren

Home . Opstookprotocol gietvloeren

Let op: Het activeren van het vloerverwarmingssysteem mag op zijn vroegst 7 dagen nadat de gietvloer is aangebracht plaatsvinden.

Opstook- en afkoelprotocol van vloerverwarming bij een nieuwe gietvloer

Voordat de gietvloer gelegd kan worden op de (cement)dekvloer, is het belangrijk om het opstook- en afkoelprotocol te volgen om scheuren in de (cement)dekvloer te voorkomen. Dit protocol is zowel van toepassing op vloerverwarming en bij woningen waarbij de warmwaterleiding ≤ 25 millimeter onder de dekvloer ligt.

Belangrijk

  • De ondervloer moet, voordat de (cement)dekvloer aangebracht wordt, volledig ingedroogd zijn. Dit duurt ongeveer 28 dagen. Alleen een vloer van calciumsulfaat kan eerder gereed zijn.
  • Het opstook- en afkoelprotocol gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van eventuele thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte(n).
  • Laat de watertemperatuur nooit hoger oplopen dan 40°C. Dit is in principe ook niet nodig in een woning maar sommige installaties kunnen dat wel. Het kan echter voor scheuren in de vloer zorgen.
  • Scheuren in de vloer ontstaan meestal bij het afkoelen. Onderschat daarom het afkoelen niet, en volg ook de stappen voor het afkoelen goed op.
  • Voor het protocol het liefst meer dan 2x uit voordat de vloer gelegd wordt.
  • Ben je niet de eindgebruiker van de vloer? Zorg dat de eindgebruiker ook op de hoogte is van het protocol want deze moet ook na langdurige stilstand van de vloerverwarming worden uitgevoerd.

Het opstook- en afkoelprotocol

  • Start met een watertemperatuur die 5°C hoger is dan de omgevingstemperatuur van de betreffende ruimte. De watertemperatuur lees je af op de verwarmingsinstallatie.
  • Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5°C, net zolang tot de praktisch maximale watertemperatuur van 40°C is bereikt.
  • Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40°C.
  • Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5°C, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt.

Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen. Bij een dergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de verwarmings- en koelunit 15°C bedraagt.

Download hier het Opstookprotocol gietvloeren als PDF.